ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : มาตราตัวสะกด
ชื่ออาจารย์ : นางอุทุมพร แก้วเกตุ
ตำแหน่ง : ครูผ้สอน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2557,07:28  อ่าน 1780 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานพิมพ์ภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2555,10:40  อ่าน 991 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานประดิษฐ์กล่องใส่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2555,20:51  อ่าน 5494 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งายปั้นชั้นประถมปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2555,20:45  อ่าน 954 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานประดิษฐิทำดอกไม้ผ้าใยบัวชั้นประถมปีที่ 6/1
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2555,18:15  อ่าน 1394 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 รูป4
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2555,12:49  อ่าน 2074 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2555,12:48  อ่าน 948 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 รูป2
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2555,12:47  อ่าน 1319 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอ ชั้นประถมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2555,12:41  อ่าน 1239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลนาถ จินดาเฟื่อง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2554,07:50  อ่าน 3571 ครั้ง
รายละเอียด..