ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ
ผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรัปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/08/2011
ปรับปรุง 27/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 1406585
Page Views 1966102
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดปรักรัก กกแรต กงไกรลาศ
2 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กกแรต กงไกรลาศ
3 โรงเรียนวัดกกแรต กกแรต กงไกรลาศ
4 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา กง กงไกรลาศ
5 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กง กงไกรลาศ
6 โรงเรียนบ้านบางสนิม กง กงไกรลาศ
7 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กง กงไกรลาศ 0827745658
8 โรงเรียนวัดสงฆาราม กง กงไกรลาศ
9 โรงเรียนบ้านยางแดน ดงเดือย กงไกรลาศ
10 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง ดงเดือย กงไกรลาศ 055613616
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม ดงเดือย กงไกรลาศ (055) 691252
12 โรงเรียนวัดดงยาง ดงเดือย กงไกรลาศ
13 โรงเรียนบ้านดงเดือย ดงเดือย กงไกรลาศ (055) 691026
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) ท่าฉนวน กงไกรลาศ
15 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง ท่าฉนวน กงไกรลาศ
16 โรงเรียนวัดหางตลาด ท่าฉนวน กงไกรลาศ
17 โรงเรียนวัดท่าฉนวน ท่าฉนวน กงไกรลาศ
18 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านกร่าง กงไกรลาศ
19 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
20 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
21 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
22 โรงเรียนวัดทุ่ง ป่าแฝก กงไกรลาศ
23 โรงเรียนวัดเต่าทอง ป่าแฝก กงไกรลาศ
24 โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง ป่าแฝก กงไกรลาศ
25 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง ป่าแฝก กงไกรลาศ
26 โรงเรียนบ้านหนองตูม หนองตูม กงไกรลาศ
27 โรงเรียนหนองตูมวิทยา หนองตูม กงไกรลาศ
28 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) หนองตูม กงไกรลาศ ๐๕๕-๖๙๐๑๐๕
29 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ไกรกลาง กงไกรลาศ
30 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ไกรกลาง กงไกรลาศ
31 โรงเรียนวัดศรีเมือง ไกรกลาง กงไกรลาศ
32 โรงเรียนบ้านป่าสัก ไกรกลาง กงไกรลาศ
33 โรงเรียนวัดคุ้งยาง ไกรนอก กงไกรลาศ
34 โรงเรียนบ้านโป่งแค ไกรนอก กงไกรลาศ
35 โรงเรียนวัดโบสถ์ ไกรนอก กงไกรลาศ (055) 657280
36 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ไกรใน กงไกรลาศ
37 โรงเรียนวัดเสาหิน ไกรใน กงไกรลาศ
38 โรงเรียนบ้านวังขวัญ ไกรใน กงไกรลาศ
39 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ไกรใน กงไกรลาศ
40 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไกรใน กงไกรลาศ
41 โรงเรียนบ้านหนองบัว ไกรใน กงไกรลาศ 055940612
42 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ไกรใน กงไกรลาศ
43 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ไกรใน กงไกรลาศ
44 โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
45 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
46 โรงเรียนบ้านวังกร่าง ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
47 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ทุ่งหลวง คีรีมาศ
48 โรงเรียนวัดดุสิดาราม ทุ่งหลวง คีรีมาศ
49 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง นาเชิงคีรี คีรีมาศ 055-690015
50 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี นาเชิงคีรี คีรีมาศ 0-5561-5410
51 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ นาเชิงคีรี คีรีมาศ 055690017
52 โรงเรียนบ้านน้ำลาด นาเชิงคีรี คีรีมาศ 0897077034
53 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาเชิงคีรี คีรีมาศ
54 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
55 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) บ้านน้ำพุ คีรีมาศ 055690020
56 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
57 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
58 โรงเรียนบ้านนาสระลอย บ้านป้อม คีรีมาศ
59 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม บ้านป้อม คีรีมาศ
60 โรงเรียนบ้านนากาหลง บ้านป้อม คีรีมาศ
61 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล บ้านป้อม คีรีมาศ
62 โรงเรียนบ้านเนินยาง บ้านป้อม คีรีมาศ
63 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ 055-947673
64 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ
65 โรงเรียนบ้านหนองตลับ ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ
66 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สามพวง คีรีมาศ (055) 695198
67 โรงเรียนบ้านหนองสีดา สามพวง คีรีมาศ
68 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง คีรีมาศ
69 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
70 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
71 โรงเรียนบ้านเนินพยอม หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
72 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) หนองจิก คีรีมาศ
73 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ
74 โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองจิก คีรีมาศ
75 โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน หนองจิก คีรีมาศ
76 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า หนองจิก คีรีมาศ
77 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม หนองจิก คีรีมาศ
78 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ โตนด คีรีมาศ
79 โรงเรียนบ้านยางแหลม โตนด คีรีมาศ
80 โรงเรียนบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) โตนด คีรีมาศ
81 โรงเรียนวัดหนองกก โตนด คีรีมาศ
82 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โตนด คีรีมาศ 0-5569-5022
83 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) โตนด คีรีมาศ
84 โรงเรียนบ้านลานกระบือ ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย -
85 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
86 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย -
87 โรงเรียนบ้านวังหาด ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
88 โรงเรียนบ้านวังหิน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 055-614016
89 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย 055-689118
90 โรงเรียนบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
91 โรงเรียนบ้านวังแดด บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
92 โรงเรียนบ้านหนองจัง ลานหอย บ้านด่านลานหอย
93 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
94 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
95 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย
96 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ลานหอย บ้านด่านลานหอย
97 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
98 โรงเรียนบ้านวังไทร วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
99 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
100 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
101 โรงเรียนบ้านลานทอง วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
102 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
103 โรงเรียนบ้านหนองตม วังลึก บ้านด่านลานหอย
104 โรงเรียนบ้านวังลึก วังลึก บ้านด่านลานหอย
105 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน วังลึก บ้านด่านลานหอย
106 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
107 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
108 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
109 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
110 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย
111 โรงเรียนอนุบาลสารธรรม ธานี เมืองสุโขทัย
112 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ธานี เมืองสุโขทัย
113 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) ธานี เมืองสุโขทัย
114 โรงเรียนสายธรรม ธานี เมืองสุโขทัย 055-611947
115 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ธานี เมืองสุโขทัย
116 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
117 โรงเรียนบ้านเพชรไฝ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
118 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
119 โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
120 โรงเรียนศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 055611504
121 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย (055) 611698
122 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา บ้านสวน เมืองสุโขทัย
123 โรงเรียนบ้านสวนใต้(ครองประชานุกูล) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
124 โรงเรียนวัดยางเอน บ้านสวน เมืองสุโขทัย
125 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
126 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
127 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
128 โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก บ้านสวน เมืองสุโขทัย
129 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม บ้านสวน เมืองสุโขทัย
130 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ บ้านสวน เมืองสุโขทัย
131 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
132 โรงเรียนบ้านคลองด่าน บ้านสวน เมืองสุโขทัย
133 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
134 โรงเรียนวัดวังแดง บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
135 โรงเรียนบ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
136 โรงเรียนวัดลัดทรายมูล ปากพระ เมืองสุโขทัย
137 โรงเรียนบ้านจอมสังข์ ปากพระ เมืองสุโขทัย
138 โรงเรียนวัดปากพระ ปากพระ เมืองสุโขทัย
139 โรงเรียนบ้านวังขวาก ปากพระ เมืองสุโขทัย
140 โรงเรียนบ้านหนองพยอม ปากพระ เมืองสุโขทัย
141 โรงเรียนบ้านปากแคว ปากแคว เมืองสุโขทัย (055) 612378
142 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ปากแคว เมืองสุโขทัย
143 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ปากแคว เมืองสุโขทัย
144 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
145 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
146 โรงเรียนบ้านหรรษา(เจริญประชานุเคราะห์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
147 โรงเรียนบ้านวังทองแดง วังทองแดง เมืองสุโขทัย
148 โรงเรียนบ้านสำนัก วังทองแดง เมืองสุโขทัย
149 โรงเรียนบ้านราวรังงาม วังทองแดง เมืองสุโขทัย
150 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วังทองแดง เมืองสุโขทัย
151 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) วังทองแดง เมืองสุโขทัย
152 โรงเรียนบ้านวังวน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
153 โรงเรียนบ้านปากคลอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
154 โรงเรียนวัดเชตุพน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
155 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
156 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย (055) 697369
157 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5) เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
158 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย 087-317-6833
159 โรงเรียนบ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย