ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการเรียน
ผลสอบเทอม 2 ปี 2552 (อ่าน 1476) 20 เม.ย. 55
ผลสอบเทอม 1 ปี 2552 (อ่าน 1327) 20 เม.ย. 55
ผลสอบเทอม 2 ปี 2553 (อ่าน 1257) 20 เม.ย. 55
ผลสอบเทอม 1 ปี 2553 (อ่าน 1248) 20 เม.ย. 55
ผลสอบเทอม 1 ปี 2554 (อ่าน 1536) 12 เม.ย. 55