ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการเรียน
ผลสอบเทอม 2 ปี 2552 (อ่าน 1410) 20 เม.ย. 55
ผลสอบเทอม 1 ปี 2552 (อ่าน 1266) 20 เม.ย. 55
ผลสอบเทอม 2 ปี 2553 (อ่าน 1181) 20 เม.ย. 55
ผลสอบเทอม 1 ปี 2553 (อ่าน 1187) 20 เม.ย. 55
ผลสอบเทอม 1 ปี 2554 (อ่าน 1473) 12 เม.ย. 55