ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

 

          สง่างามนามโรงเรียนสายธรรม

ด้วยบุญนำก่อเกิดสถานศึกษา

สืบเชื้อต่อพ่อขุนรามพระเมตตา

ประทานสิ่งล้ำค่าลายสือไทย

 

          บุญเริ่มเกื้อเจือหนุนบุญชุบช่วย

เอื้ออำนวยการศึกษาให้สดใส

ส่งศรีเสริม ดรุณศักดิ์ประจักษ์ใจ

เสริมเด็กไทย จิตตวีร์  ธีระชาญ

 

          แดงขาว ขาวแดง แกร่งและเด่น

ใคร่เห็น  ใครชม  นิยมขาน

คุณวุฒิ  คุณธรรม  นำดวงมาน

วิชาการ  เลื่องลือ  คือสายธรรม

 

          รู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ศึกษา

พัฒนาสังคมให้คมขำ

พัฒนาเจริญเอกเฉกโคมคำ

ประทีปทองสายธรรมนำเยาวชน