ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
 
อักษรย่อของโรงเรียน    สธ.  หมายถึง โรงเรียนสายธรรม
สีประจำโรงเรียน            สีแดง   -  สีขาว

                                             สีแดง               หมายถึง       ความแข็งแรง  อดทน ดีเด่น และสง่างาม

                                             สีขาว               หมายถึง       ความบริสุทธิ์ สะอาด และมี
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชัยพฤกษ์ (คูณ) หมายถึง ความเจริญเป็นทวีคูณ เป็นต้นไม้แห่ง
                                            ชัยชนะและเป็นสิ่งมงคล